Dotacje unijne

Umowa o dofinansowanie w ramach PO KL

Dnia 18.10.2013 firma Cyfrowe.pl Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn: “Cyfrowi bohaterowie” Nazwa Beneficjenta: Cyfrowe.pl Sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie numer: UDA-POKL.02.01.01-00-316/12 … Czytaj dalej »

Umowa o dofinansowanie w ramach PO IG 8.2

Dnia 18.12.2012 firma Cyfrowe.pl Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn: … Czytaj dalej »