Umowa o dofinansowanie w ramach PO IG 8.2

Dnia 18.12.2012 firma Cyfrowe.pl Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn:

“System B2B automatyzujący e-handel firmy Cyfrowe.pl Sp. z o.o.”

Nazwa Beneficjenta: Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 340 375,50 PLN

Umowa o dofinansowanie numer: UDA- POIG.08.02.00-22-052/12-00

Dotacje na innowacje

Możliwość komentowania jest wyłączona.